FAQ

Finns det lediga platser för start år 2016?

Alla klasser årskurs 4-9 är förnärvarande fulla och vi kontaktar elever i händelse av ett plats uppstår.

Till vilka årskurser kan jag söka?

Vi är en 4 till 9 skola, men den primära antagningen sker i årskurs 4 från och med hösten 2017.

Kan jag ändra årskurs som jag sökt till?

Ja, kontakta administrationen för hjälp.