Contact

Ni når oss på telefon mellan kl 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 varje vardag.

Reception
Ms Andersson 073 230 21 87 (sjukskriven)

Mr Binkowski 0729 85 82 63 (vikarie)

Administration
Ms Binkowski    0730 32 25 88

Rektor
Mr Katzler         0733 05 23 67

E-post
info.hassleholm@engelska.se

Sjukanmälan   
Vårdnadshavare gör sjukanmälan via Schoolsoft senast kl 8:00 VARJE dag så länge eleven är hemma sjuk. Görs anmälan senare under dagen, blir all frånvaro räknad som "ogiltig frånvaro" fram till det klockslag man har lagt in det i Schoolsoft.

Även tandläkar/läkarbesök ska anmälas på Schoolsoft.