School Blog

School Calendar 2017–2018

Important dates

17 August: School Starts. 08.30–14.00 for all students.

11–12 September: SPT (Development conversation)

30 October–3 November: Autumn Break

22 December– 8 January: Christmas Break

9 January: School Starts

17–18 January: SPT (Development conversation)

19–23 February: Sports Break

26 March–2 April: Easter Break

30 April: Break

11 May: Break

12 June: Last Day of School

 

Admission Update for 2016 - 2017, 23 April

Dear guardians and students

We are in the process of finishing up the first round of admission for the school year 2016-2017. We will be contacting students on the waiting list after easter.

Please contact administration if you have questions about admission.

 

Admission Update 2016 - 2017

The first round of admissions have been send out and are expected to arrive to guardians February 17 and 18. If you have any questions please contact administrator/economisk Ms. Binkowski.

Antagning till skolåret 2016 - 2017

Antagningsandlingar med inbjudan till en "Work Shop Day" kommer att skickas ut under i mitten av februari. Antagningsprocessen i sin helhet beräknas inte vara klar för än i maj månad.

Sidor