School Blog

Internationella Engelska skolans undervisande personal

Internationella Engelska Skolan har särskilt tillstånd från Skolinspektionen för var och en av våra 29 grundskolor att kunna bedriva upp till hälften av undervisningen på engelska. I skollagens 2 kap, 17 § ges ett permanent undantag från krav på svensk lärarlegitimation för de lärare med utländsk examen som vi använder för undervisningen på engelska.

Hela 49 procent av våra lärare har utländsk bakgrund. För undervisningen i särskilt matematik och naturvetenskap rekryterar vi lärare från Kanada, USA och England med en lärarutbildning som vi törs säga är överlägsen den svenska. Detta visas också av att våra resultat på de nationella proven i åk 9 i dessa ämnen ligger långt över det normala för svenska skolor. Vi har för närvarande ca 600 lärare med examen från andra länder, vilket är ett väsentligt bidrag även till den svenska skolans internationalisering.

Upp till hälften av undervisningen i våra skolor sker på engelska, i huvudsak med lärare från engelskspråkiga länder. Engelskan ska normalt användas som samtalsspråk i korridorer och klassrum. Våra skolor präglas av en internationell atmosfär. Blandningen av lärare från många olika länder bidrar i hög grad till det. IES främjar full tvåspråkighet – färdigheterna i svenska språket utvecklas parallellt med engelskan.

Redan från start 1993 formulerade Engelska Skolans grundare, Barbara Bergström, tre starka övertygelser som alltjämt präglar Internationella Engelska Skolan:

  • En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära
  • Höga akademiska förväntningar och ambitioner 
  • Behärska engelska språket 

Även när det gäller de svenska lärarna sker en noggrann prövning, främst av rektorn för en skola, så att de verkligen har erforderlig kompetens och delar de övertygelser som har skapat Internationella Engelska Skolan.

Nedan finns en sammanställning över fördelningen av lärare med svensk respektive utländsk examen:

Totalt antal lärare

Antal lärare med svensk legitimation

Antal lärare kvalificerade men ännu ej legitimerade

Antal lärare med utländsk examen

Antal obehöriga lärare

13

6

0

7

0

Principals Blog

 

Dear Students and Guardians

Thank you all for a successful start of our new school! During the first few weeks we have experienced a fantastic atmosphere in our school. Not only between adults and students, but also between the students themselves. I am very impressed at how all of the students have accepted our rules and how eager they are to learn and study. It is truly amazing to see!

I can proudly say that we have managed to establish a very calm learning environment, laying the foundation for future academic success.

Aside from the successful start of the school – we also experienced a positive inauguration where the school was honoured to welcome the founder and chairperson of IES, Ms. Barbara Bergström. We are now looking forward to an autumn term focusing on the academics and continue to build the international school for northern Skåne!

Despite some furniture still being missing, most books have arrived, computer carts have been assembled and lots of other material is coming in every day. We are also looking forward to our first Student Choice Days that will take place in the beginning of November.

On the downside, we have experienced some traffic issues when many students want to go, or arrive, with the same bus. Mr. Price has gone into all of the classes to educate in traffic safety and we have requested a reduced speed limit and new crossings from the municipality - we are currently awaiting their response.

We have also successfully started to collaborate with the municipality when it comes to home language, and are in the processes of ensuring that as many of our home language students as possible are provided with education.

New Schools Open in Hässleholm, Kista and Umeå

New Schools Open in Hässleholm, Kista and Umeå

Image: Now Open. Ms Barbara Bergström and Mr Chris Nilsson cut the ribbon to officially open IES Hässleholm

Three new IES schools have now opened their doors, welcoming students for the first time.

All three new schools, in Hässleholm, Kista and Umeå,  held official opening ceremonies at the start of the school year, seeing ribbons cut in front of the schools and apple trees planted in the grounds.

Planted: The ceremonial apple tree at IES Kista
Planted: The ceremonial apple tree at IES Kista

As well as being an important event for students and staff, the ceremonies attracted interest from politicians, the media, and of course the parents of the students who will be attending the schools.

Speaking in from of parents and students in Hässleholm Mr Nilsson, the Principal, said: "We are committed to delivering a safe and calm working environment in which teachers can teach and students learn.

"I know this has been stressed very proudly by all the teachers and mentors in these first few days, how we line up before all the lessons, how we behave in a calm and polite way, how we keep our cell phones in our lockers and how we choose not to wear caps indoors.

"During the first few days in school I have seen this being delivered in reality and not just in theory. I am truly thankful to all students and all teachers who have worked whole-heartedly to deliver this commitment."

At the opening of the school in Kista, the Principal, Mr McGowan, said: "Our teachers are competent professional educational leaders who enable optimal learning conditions.

"Positive students mirror positive involved teachers, and positive students want to come to school, these conditions are why students attend IES, they need an ordered, structured, place to learn in, just like adults need order and structure to do their jobs.

"To that end I personally believe in being proactive by walking around all the time and talking to students and staff."

Founder and Chairman: Ms Bergström addresses the crowd at IES Umeå
Founder and Chairman: Ms Bergström addresses the crowd at IES Umeå

Ms Bersgtröm, founder and chairman of Internationella Engelska Skolan, added: "Here I know, and I can say with confidence, that the people who are taking care of that which is most precious in our lives, our students, they actually do it.

"They don't sweep things under the rug, they assist you, they promote you, they lift you up and on occasions they will say 'why don't you come to my office?', and then you know something serious needs to be discussed."

Following the opening of the three new schools, as well the growth of many existing IES schools the company now has almost 20,000 students studying at 29 schools in Sweden, mostly middle schools teaching students in years 4-9.

School Calendar 2015 - 2016

You must consent to third-party cookies to view this content.

Nya elever välkomna 17 augusti

Välkommen till IES Hässleholm 17 augusti 2015

Kära elever och vårdnadshavare

Jag hoppas att ni har haft ett trevligt sommarlov trots det dåliga vädret. På skolan har vi arbetat hårt för att få allt redo inför starten 17 augusti. Läromedel är beställda och snart påbörjar lärarna sin introduktion. Alla lärare är anställda och schemat är så gott som klart. Detta kommer att delas ut första skoldagen, men redan nu kan vi meddela att lektionerna kommer att börja 8:45. Detta för att elever som reser långt ska ha en chans att komma till skolan i tid. Vänligen notera att skolan öppnar 07:30.

Då detta är vårt första verksamhetsår kommer inte allt att vara klart från början. Tyvärr är installationen av projektorer för år 4-5 något försenad, liksom möbler till elevernas uppehållsrum. Projektorerna kommer att installeras under de första dagarna, och möblerna för upphållsrummet kommer att levereras några veckor in på terminen. Innan de är klara kommer vi att utnyttja skolgårdens fulla potential.

Ni hittar schemat för de första dagarna nedan. Vi har det första föräldrarmötet 27 augusti.

Trots dessa förseningar så är vi mycket glada att äntligen få börja bygget av IES Hässleholm och skapa den bästa möjliga skolan för alla våra elever!

Med Varma Hälsningar

Chris Nilsson

Rektor IES Hässleholm

 

Schema 17 Augusti

08:45 År 4,5, och 6 elever och vårdnadshavare möts i idrottshallen

09:15 År 7 och 8 elever och vårdnadshavare möts i idrottshallen

 

Årskurs 4,5 och 6 slutar klockan 14:00

Junior Club är öppen för de som anmält sig

 

Årskurs 7 och 8 slutar 14:30

Vänligen notera att vårdnadshavare inte deltar i undervisningen utan endast på morgonens informationsession. 

Schema  18 Augusti

Alla klasser börjar 08:45

“Student Choice day” och “class day”.

 

Årskurs 4,5 och 6 slutar klockan 14:00

Junior Club är öppen för de som anmält sig

Årskurs 7 och 8 slutar 14:30

Vanligt schema från och med 19 augusti

Sidor