School Blog

The year 8s learning about transfer of energy

You must consent to third-party cookies to view this content.

The year 8s learning about transfer of energy and how parts work together to satisfy a purpose and function by building their own Rube Goldberg machines

IES Hässleholm våren 2016

Under hösten och våren har teamet på IES Hässleholm arbetat mycket hårt för att säkerställa en trygg och lugn arbetsmiljö där lärare kan undervisa och elever lär sig. Om vi tittar på våra resultat från vår brukarundersökning ser vi glädjade att vi nått det målet. Mer än 95 % av våra elever anser att det råder lugn och ro i klassrummet. Detta är självklart ett bra resultat, men vi kommer arbeta ännu hårdare för att förbättra det ytterligare nästa skolår.

Skolan genomförde även två "Öppna Hus" med hundratals besökare. Resultet blev en expansion för nästkommande skolår med fem nya klasser. Detta innebär att vi går från 183 elever till 340 elever från årskurs 4-9. Det betyder även att vi nästan slagit i kapacitetstaket på 12 klasser. Vi har för närvarande fler elever i kö än vad vi har platser till för skolåret 2016 - 2017 och endast ett fåtal öppningar för årskurs 4 med start 2017.

Som många elever kan vittna så har fokus detta år även legat på högkvalitativ undervisning. Vi har några häpnadsväckande resultat bakom oss, bland annat fick 93 % av eleverna betygen A-C på det nationella provet i Engelska (årskurs 6).

Vi har även genomfört sex mycket lyckade "Student Choice Days" utöver vår ordinaire undervisning. Kanske den mest minnesvärda var eleverna som vandrande 15 km, eller besöket på getfarmen. 

Besök gärna vår Facebook sida där vi regelbundet lägger ut exempel på elevers arbeten och annat. 

Mr. Chris Nilsson

Principal

Sidor