School Blog

IES Hässleholm våren 2016

Under hösten och våren har teamet på IES Hässleholm arbetat mycket hårt för att säkerställa en trygg och lugn arbetsmiljö där lärare kan undervisa och elever lär sig. Om vi tittar på våra resultat från vår brukarundersökning ser vi glädjade att vi nått det målet. Mer än 95 % av våra elever anser att det råder lugn och ro i klassrummet. Detta är självklart ett bra resultat, men vi kommer arbeta ännu hårdare för att förbättra det ytterligare nästa skolår.

Skolan genomförde även två "Öppna Hus" med hundratals besökare. Resultet blev en expansion för nästkommande skolår med fem nya klasser. Detta innebär att vi går från 183 elever till 340 elever från årskurs 4-9. Det betyder även att vi nästan slagit i kapacitetstaket på 12 klasser. Vi har för närvarande fler elever i kö än vad vi har platser till för skolåret 2016 - 2017 och endast ett fåtal öppningar för årskurs 4 med start 2017.

Som många elever kan vittna så har fokus detta år även legat på högkvalitativ undervisning. Vi har några häpnadsväckande resultat bakom oss, bland annat fick 93 % av eleverna betygen A-C på det nationella provet i Engelska (årskurs 6).

Vi har även genomfört sex mycket lyckade "Student Choice Days" utöver vår ordinaire undervisning. Kanske den mest minnesvärda var eleverna som vandrande 15 km, eller besöket på getfarmen. 

Besök gärna vår Facebook sida där vi regelbundet lägger ut exempel på elevers arbeten och annat. 

Mr. Chris Nilsson

Principal

School Calendar 2017–2018

Important dates

17 August: School Starts. 08.30–14.00 for all students.

11–12 September: SPT (Development conversation)

30 October–3 November: Autumn Break

22 December– 8 January: Christmas Break

9 January: School Starts

17–18 January: SPT (Development conversation)

19–23 February: Sports Break

26 March–2 April: Easter Break

30 April: Break

11 May: Break

12 June: Last Day of School

 

Admission Update for 2016 - 2017, 23 April

Dear guardians and students

We are in the process of finishing up the first round of admission for the school year 2016-2017. We will be contacting students on the waiting list after easter.

Please contact administration if you have questions about admission.

 

Admission Update 2016 - 2017

The first round of admissions have been send out and are expected to arrive to guardians February 17 and 18. If you have any questions please contact administrator/economisk Ms. Binkowski.

Sidor