Vår Historia

IES Hässleholm öppnade i augusti 2015 med 183 elever. Med ett starkt fokus på vårt ethos har vi attraherat elever från hela nordöstra Skåne. I december 2015 meddelade vi att vi expanderar till 340 elever i augusti 2016.

Vi erbjuder en internationell utbildning med starkt fokus på en lugn miljö där lärare kan undervisa och elever lär.

IES Hässleholm

IES Hässleholm