We create high aspirations for future generations

Vår övertygelse

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 av Barbara Bergström, lärare i naturvetenskapliga ämnen från USA. Hon såg behov att förbättra undervisningen i Sverige utifrån tre starka övertygelser som sedan dess har präglat verksamheten i våra skolor: 

1

En trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära sigOrdning, struktur och trygghet är grundförutsättningar för att lära sig och det signalerar även respekt för värdet av utbildning. Vi är strikta när det gäller normer för uppförande, samtidigt som vi genuint bryr oss om våra elever medan vi förbereder dem för framgång även i vuxenlivet. Det är det vi kallar ”Tough love”.

2

Att behärska engelska: Engelska är ”nyckeln till omvärlden” och våra barn bör redan vid tidig ålder lära sig att behärska både de svenska och engelska språken. Vi tror att det bästa sättet att lära sig ett språk flytande är att omge sig av det. Hälften av våra lektioner hålls därför på engelska av lärare med engelska som modersmål.

3

Höga akademiska förväntningar och ambitioner: Vi är övertygade om att alla barn kan lyckas, oavsett social bakgrund. Denna övertygelse innebär att vi stöttar varje elev så att han eller hon kan nå sin fulla potential. Vi arbetar målmedvetet för att samtliga elever, oavsett bakgrund ska bli ansvarstagande medborgare med självförtroende och ambition att använda sin begåvning.