School start 2020 - 2021

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Welcome back to school!

School starts on the 18th of August for all new students in Year 4 & 7.

We start off at the Pavillion next to T4 matsalen at 9 o'clock and the day will finish at 12:00 with lunch.

The old students will start school on the 19th of August, at 8:20 with mentor time at school.

Lunch will be served in school as usual.

School ends according to the regular schedule.

 

Välkomna tillbaka till skolan!

Skolan startar tisdagen den 18 augusti för alla nya elever i ÅK 4 & 7.

Möte vid Paviljongen kl 9:00 vid T4 matsalen och dagen slutar kl 12:00 efter lunch.

Gamla elever börjar onsdagen den 19 augusti med mentor time kl 8:20.

Lunch serveras i vanlig ordning och skolan slutar enligt schema.