School start 2019 - 2020

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Welcome back to school!

School starts on the 20th of August.

The old students meet in front of the Main building at 9 o'clock.

The new students meet in the PE Hall (Löjtnant Granlunds väg 4) at 10 o'clock.

At 10:45 the houses will greet the new members outside the PE Hall.

Outdoor activities will take place during the day so dress accordingly.

Lunch will be served in school as usual.

School ends at 14 o'clock.

 

Välkomna tillbaka till skolan!

Skolan startar tisdagen den 20 augusti.

Gamla elever träffas utanför huvudbyggnaden kl 9:00.

Nya elever träffas i idrottshallen (Löjtnant Granlunds väg 4) kl 10:00.

10:45 kommer "husen" att välkomna de nya eleverna utanför idrottshallen.

Utomhusaktiviteter kommer att äga rum så kläder efter väder.

Lunch kommer att serveras som vanligt.

Skolan slutar kl 14:00.