PTA Meeting / Föräldramöte

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Welcome to a PTA Meeting on Thursday, the 15th of March, at 17.30
 

The meeting will take place in our Main Building's Lunch Hall, and there are two main parts on the agenda:

1. General information/update regarding the school, and plans for the next academic year.
2. Discussion and decision regarding the organisation and work of the PTA.

The School's Assistant Principal Mr Price and the Principal Mr Gossell will participate.

(Estimated meeting time: 1 hour)

---

Välkommen till föräldramöte, torsdagen den 15 mars, kl 17.30

Mötet kommer att hållas i matsalen i vår huvudbyggnad, och det finns två huvudpunkter på agendan:

1. En allmän inormation/uppdatering om skolan samt lite om planerna inför nästa läsår.
2. Diskussion och beslut om hur föräldraföreningen ska organiseras och drivas.

Från skolans håll kommer biträdande rektor Mr Price samt rektor Mr Gossell att medverka.

(Beräknad mötestid: 1 timme)