Parent evenings / Föräldramöten

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Parent evenings on the 28th of August Y 4 - 6 and 4th of September Y 7-9

Welcome to parent evening for Year 4 - 6, Wednesday 28th of August
Start at 18.00 in Main Building Dining Hall.
Our principal, Mr Katzler gives information about our school.
Then you will meet the mentors for each class in the home rooms.

Välkommen till föräldramöte för årskurs 4 - 6, onsdagen den 28 augusti
Start kl. 18.00 i Main Buildings matsal.
Information om skolan ges av vår rektor, Mr Katzler.
Sen samlas man i respektive klassrum för att träffa mentorerna.
 

Welcome to parent evening for Year 7 – 9, Wednesday 4th of September
Start at 18.00 in T4 matsalen.
Our principal, Mr Katzler gives information about our school.
Then you will meet the mentors for each class in the home rooms.

Välkommen på föräldramöte för årskurs 7 - 9, onsdagen den 4 september 
Start kl. 18.00 i T4 matsalen.
Information om skolan ges av vår rektor, Mr Katzler.
Sen samlas man i respektive klassrum för att träffa mentorerna.