Open House, Wednesday 8th of May 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

From 17.30 - 19.30, we open our school for everyone. 
Come and meet us and our students. 
Visit one or several activities that are running during this evening.

Welcome!
 

Från 17.30 - 19.30 så öppnar vi upp skolan för alla. 
Kom och träffa oss och våra elever.
Besök en eller flera av våra aktiviteter som är igång under kvällen.

Välkomna!