First day of school - Tuesday 21st of August 2018

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

First day of school - Tuesday August 21 2018

08:30   Year 4 and new students meet in the PE hall (Darehallen - Löjtnant Grönlunds väg 4) for roll call and a quick introduction by the        Principal. The students then follow their Mentors back to the school buildings.

09:00   All students year 4-9 Line up - Welcome to the new School Year - Mr Katzler, Principal

             Where? In the yard between the school buildings.  

09:15   Year 4 - 9 go with their Mentors to their Home Rooms.

09:20 - 10:20   Mentor time: schedule, material, code of conduct, lockers etc

From 10:30   Lessons according to the schedule (year 4 have other activities). Lunch will be served according to the schedule.

14:00   End of day for all students  (Junior club takes the students that have signed up for that, open until 17:00)


Första skoldagen - tisdag 21 augusti 2018

08:30   År 4 och nya elever går till idrottshallen (Darehallen - Löjtnant Grönlunds väg 4) för upprop och en kort introduktion av rektor.    Eleverna går sedan med sina mentorer till Main School Building.                          

09:00   År 4-9 Line up - Välkommen till ett nytt läsår - Mr Katzler, Rektor

             Var? På gården mellan skolbyggnaderna.  

09:15   År 4 - 9 går med sina mentorer till Home Rooms.

09:20 - 10:20   Mentorstid: schema, skolmaterial, skolregler, skåp, etc

Från 10:30   Läsning enligt schema (år 4 har andra aktiviteter med mentorerna). Lunch serveras enligt schema.     

14:00   Skoldagen slut för alla elever  (Elever som är inskrivna i Junior club går till den, öppet till kl 17:00)