Admission to year 2016 - 2017

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Antagningsandlingar med inbjudan till en "Work Shop Day" kommer att skickas ut under i mitten av februari. Antagningsprocessen i sin helhet beräknas inte vara klar för än i maj månad.

Admission papers and invitation to a "Work Shop Day" will be sent out during the middle of February. The process will be completed in the middle of May.