School Blog

Open House, Wednesday 8th of May 2019

From 17.30 - 19.30, we open our school for everyone. 
Come and meet us and our students. 
Visit one or several activities that are running during this evening.

Welcome!
 

Från 17.30 - 19.30 så öppnar vi upp skolan för alla. 
Kom och träffa oss och våra elever.
Besök en eller flera av våra aktiviteter som är igång under kvällen.

Välkomna!

SPT days the 16th and 17th of January

The 16th and 17th of January are SPT days. 
You find more information in Schoolsoft.

Den 16 och 17 januari är det dags för SPT. 
Mer information finns på Schoolsoft.

SPT days the 10th and 11th of September

The 10th and 11th of September are SPT days. 
You find more information in Schoolsoft.

Den 10 och 11 september är det dags för SPT. 
Mer information finns på Schoolsoft.

Parent evenings on the 5th and 12th of September

Welcome to parent evening for Year 4, Wednesday 5th of September
Start at 18.00 in Main Building Dining Hall.
Our principal, Mr Katzler gives information about our school.
Then you will meet the mentors for each class in the home rooms.

Välkommen till föräldramöte för årskurs 4, Onsdagen den 5 september 
Start kl. 18.00 i Main Buildings matsal.
Information om skolan ges av vår rektor, Mr Katzler.
Sen samlas man i respektive klassrum för att träffa mentorerna.
 

Welcome to parent evening for Year 5 – 9, Wednesday 12th of September
Start at 18.00 in Main Building Dining Hall.
Our principal, Mr Katzler gives information about our school.
Then you will meet the mentors for each class in the home rooms.

Välkommen på föräldramöte för årskurs 5 - 9, Onsdagen den 12 september 
Start kl. 18.00 i Main Buildings matsal.
Information om skolan ges av vår rektor, Mr Katzler.
Sen samlas man i respektive klassrum för att träffa mentorerna.

Pages