School Blog

Open House / Öppet Hus

Välkommen till IES Hässleholm!

Kom och få inblick i vår vardag! Se på utställningar och få akademisk information. 

Träffa våra pedagoger och skolledare för att få svar på alla era funderingar.

Ta en kopp kaffe eller lyssna på elever som uppträder.

 

IES Hässleholm Junior school årskurs 4 - 6

Tisdagen den 5 november

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: Wendesvägen 1, Hässleholm

 

IES Hässleholm Senior school årskurs 7 - 9

Torsdagen den 7 november

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: Wendesvägen 1, Hässleholm

 

Barn och ungdomar är välkomna tillsammans med sina vårdnadshavare.

 

Varmt välkomna!

Dates for the Academic Year 2019 – 2020

Here are the main dates for the next academic year:

Autumn Term 2019

20th of August: First day at school
28th of October – 1st of November: Autumn Break
20th of December: Last day of term

Spring Term 2020

8th of January: School starts
17th – 21st of February: Sports Break
6th – 13th of April: Easter Break
1st of May: Red-letter day
21st – 22nd of May: Red-letter day + Break
12th of June: Last day of term

School start 2019 - 2020

Welcome back to school!

School starts on the 20th of August.

The old students meet in front of the Main building at 9 o'clock.

The new students meet in the PE Hall (Löjtnant Granlunds väg 4) at 10 o'clock.

At 10:45 the houses will greet the new members outside the PE Hall.

Outdoor activities will take place during the day so dress accordingly.

Lunch will be served in school as usual.

School ends at 14 o'clock.

 

Välkomna tillbaka till skolan!

Skolan startar tisdagen den 20 augusti.

Gamla elever träffas utanför huvudbyggnaden kl 9:00.

Nya elever träffas i idrottshallen (Löjtnant Granlunds väg 4) kl 10:00.

10:45 kommer "husen" att välkomna de nya eleverna utanför idrottshallen.

Utomhusaktiviteter kommer att äga rum så kläder efter väder.

Lunch kommer att serveras som vanligt.

Skolan slutar kl 14:00.

Parent evenings / Föräldramöten

Parent evenings on the 28th of August Y 4 - 6 and 4th of September Y 7-9

Welcome to parent evening for Year 4 - 6, Wednesday 28th of August
Start at 18.00 in Main Building Dining Hall.
Our principal, Mr Katzler gives information about our school.
Then you will meet the mentors for each class in the home rooms.

Välkommen till föräldramöte för årskurs 4 - 6, onsdagen den 28 augusti
Start kl. 18.00 i Main Buildings matsal.
Information om skolan ges av vår rektor, Mr Katzler.
Sen samlas man i respektive klassrum för att träffa mentorerna.
 

Welcome to parent evening for Year 7 – 9, Wednesday 4th of September
Start at 18.00 in T4 matsalen.
Our principal, Mr Katzler gives information about our school.
Then you will meet the mentors for each class in the home rooms.

Välkommen på föräldramöte för årskurs 7 - 9, onsdagen den 4 september 
Start kl. 18.00 i T4 matsalen.
Information om skolan ges av vår rektor, Mr Katzler.
Sen samlas man i respektive klassrum för att träffa mentorerna.

Mr. Truls Katzler appointed Principal

We are pleased to announce that Mr. Truls Katzler has been appointed Principal of Internationella Engelska Skolan Hässleholm, effective 1 August 2018. 

Mr. Katzler is an educator with an impressive track record. He believes in providing order, discipline, and a safe, calm environment. He has proven the benefits of these vital preconditions for learning during his career. Since February 2014 he has been Principal of both Ölyckeskolan (F-9) and Harlösa Skola (F-6), which educate 566 students between them. During this time, he has overseen a dramatic improvement in the schools, both in terms of creating a calm environment and student achievement. He has worked in school management for the past 15 years, as an Assistant Principal and Principal. He completed his Principals’ Education at Malmö Högskola more than ten years ago and is also a qualified after-school teacher (Fritidspegagog), with almost a decade of experience in this role. 

Pages