Dashboard

Google Calendar

You must consent to third-party cookies to view this content.
You must consent to third-party cookies to view this content.

School Blog

Open House / Öppet Hus

Välkommen till IES Hässleholm!

Kom och få inblick i vår vardag! Se på utställningar och få akademisk information. 

Träffa våra pedagoger och skolledare för att få svar på alla era funderingar.

Where are we?

You must consent to third-party cookies to view this content.